Header afbeelding

1. Algemeen 
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Centrum Vleuterweide (hierna Vleuterweide) georganiseerde actie Winter Prijzenparade Vleuterweide (hierna: "deze actie").

1.2 Door deel te nemen aan deze actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de actievoorwaarden.

1.3 Vleuterweide is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat het winkelcentrum daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van deze actie, zal door Vleuterweide bekend gemaakt worden via de website www.centrum-vleuterweide.nl

1.4 Indien één of meer bepalingen van de actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Vleuterweide gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Vleuterweide is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.

1.6 Vleuterweide aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen.
1.7 Klachten omtrent de actievoorwaarden en deze actie kunnen worden ingediend bij de organisatie FanWork BV - info@fanwork.nl gevestigd te Utrecht.

1.8 Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.


2. Deze Actie 
2.1 Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode en voor personen wonend in Nederland en van 18 jaar of ouder.

2.2 Deze actie begint op zaterdag 18 november om 14:00 uur en eindigt op zondag 24 december om 18:00 uur.
2.3 Scan de QR-code op de kanskaart of ga naar de actiepagina www.bigwinmachine.nl

2.4 Vul je naam en e-mailadres in en laat het daarna het rad draaien.


2.5 Heb je Jackpot dan zet je in op één van de getoonde weekprijzen.


2.6 Je mag met iedere kanskaart meedoen en kunt dus meerdere keren inzetten op een prijs (grotere winkans) of iedere dag op een andere prijs.

2.7. Aan het eind van iedere actieweek wordt op maandag (vanaf maandag 27 november) de winnaars bekend gemaakt via e-mail en op de website.


2.8 Als je meedoet doe je automatisch mee voor de hoofdprijs, deze wordt op 25 december verloot onder alle deelnemers. Hoe meer je meedoet des te groter de kans is op deze prijs!

2.9 De hoofdprijs bestaat uit een weekend Disneyland Parijs. De prijs wordt geboekt bij TUI op Centrum Vleuterweide en heeft een maximale waarde van €2250,- (exclusief btw). De duur van het verblijf in Disneyland Parijs is afhankelijk van de gekozen datum en kan 1 of 2 nachten omvatten. De winnaar heeft de mogelijkheid om bij te betalen indien de kosten van de boeking de maximale waarde overschrijdt. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten die de winnaar mogelijk moet maken in verband met de prijs, zoals reiskosten.

2.10 Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

2.11 De hoofdprijswinnaar gaat akkoord met het maken van een foto voor onze socials tijdens de overhandiging van de hoofdprijs, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.