Header afbeelding


1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Winkelcentrum Boven ’t Y (hierna Boven ’t Y) georganiseerde actie The Big Win Machine (hierna: "deze actie").
1.2 Door deel te nemen aan deze actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de actievoorwaarden.
1.3 Boven’t Y is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat het winkelcentrum daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van deze actie, zal door Boven’t Y bekend gemaakt worden via de website www.boventy.nl
1.4 Indien één of meer bepalingen van de actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Boven’t Y gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Boven’t Y is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
1.6 Boven’t Y aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen.
1.7 Klachten omtrent de actievoorwaarden en deze actie kunnen worden ingediend bij de organisatie WinkelcentrumPromotie B.V. - info@winkelcentrumpromotie.nl gevestigd te Rosmalen.
1.8 Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.


2. Deze Actie
2.1 Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode en voor personen wonend in Nederland en van 18 jaar of ouder.
2.2 Deze actie begint op zondag 24 september 2023 om 10:00 uur en eindigt op zaterdag 14 oktober om 18:00 uur, tenzij de looptijd van deze actie anders op de bon vermeld staat.
2.3 Scan de QR-code op de poster of flyer en ga naar de actiepagina www.bigwinmachine.nl
2.4 Vul je naam en e-mailadres in en laat het daarna het rad draaien.
2.5 Heb je Jackpot dan zet je in op één van de getoonde weekprijzen.
2.6 Je mag iedere dag meedoen en kunt dus meerdere keren inzetten op een prijs (grotere winkans) of iedere dag op een andere prijs.
2.7. Aan het eind van iedere actieweek (op maandag) worden de winnaars bekend gemaakt via e-mail en op de website.
2.8 Als je meedoet doe je automatisch mee voor de hoofdprijs, deze wordt aan het eind van de actieperiode verloot onder alle deelnemers. Hoe meer je meedoet des te groter de kans is op deze prijs!
2.9 Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
2.10 De hoofdprijswinnaar gaat akkoord met het maken van een foto voor onze socials tijdens de overhandiging van de hoofdprijs, hieraan kunnen geen rechten ontleent worden.

Sponsoren
Deze actie is mogelijk gemaakt door de ondernemersvereniging van winkelcentrum Boven ’t Y die alle ondernemers op het Buikslotermeer vertegenwoordigt.
De hoofdprijs is gesponsord door Tui Buikslotermeerplein, de overige prijzen door Pathé Amsterdam-Noord, ICI Paris XL Buikslotermeerplein en Boekhandel van Noord.